محورهای کنفرانس :
الکترونیک:
 • تكنولوژی قطعات نیمه هادی
 • نانوالکترونیک و  الکترونیک نوری
 • سیستم ها و مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال
 • پردازش سیگنال های دیجیتال
مخابرات:
 • کدینگ و رمزنگاری و امنیت شبكه
 • پردازش سیگنال (صوت و تصویر)
 • مخابرات ماهواره ای
 • مخابرات سیار
 • مخابرات و تجهیزات نوری
 • میدان ، امواج و ماكروویو
 • نویز در تصاویر ماهواره ای
کنترل:
 • سیستم های کنترل هوشمند
 • کنترل بهینه و بهینه سازی
 • اتوماسیون و کنترل صنعتی
 • مدلسازی و شناسایی سیستم
 • تشخیص خطاو پایش عملكرد سیستم ها
قدرت:
 • ماشین های الكتریكی  و الكترونیك قدرت
 • كیفیت توان
 • شبكه های توزیع
 • برنامه ریزی و مطالعات سیتمهای قدرت
 • مدیریت و بهینه سازی سیستمهای قدرت
مهندسی پزشكی:
 • تجهیزات پزشكی
 • سیستم های تصویر برداری و پردازش تصاویر پزشكی
 • بایومدیكال و پردازش سیگنال های حیاتی
 • بیوانفورماتیك و روشهای مدلسازی زیست پزشكی
 • مبدل ها و حسگرهای پزشكی